Tsukuba SDC in Asahi Shimbun

The following article about Tsukuba Square Dance Club appeared in the Asahi Shimbun on May 2, 2007.

Tsukuba SDC in Asahi Shimbun

Tsukuba SDC in Asahi Shimbun

Advertisements